jiletli-tel-penl-cit-PVC-TELPVC tel; geri dönü?üme uygun bir malzemedir. Güne? ???nlar?na kar?? oldukça dayan?kl?d?r. Çatlamazlar ve renklerinde solma olmaz. Yanmazlar ve y?kanabilirler. Estetik bir görünüme sahiptir. PVC telin en önemli özelli?i ise ekonomik ve uzun ömürlü olmas?d?r. Bu özellikleri, store PVC telin çok tercih edilen bir tel olmas?n? sa?lam??t?r.  Pvc tel 0, malady 5 metreden 6 metreye kadar istenilen ölçüde tek parça olarak üretilebilmektedir.

PVC tel fiyatlar?,  telin baz? özelliklerine göre de?i?iklik göstermektedir.  PVC tel, yumu?ak yap?l?d?r ve piyasada s?kl?kla tercih edilen rengi ye?ildir. Ancak istenilen de?i?ik renklerde de imalat? yap?lmaktad?r. Genellikle, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm  s?cak dald?rma galvanizli tel üzerine 1mm renkli pvc granül kaplanarak imal edilir ve uygulamas? yap?l?r.