t-303

Kullan?c? Say?s?

10-12 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

820x720cm.

Oturum Alan?

520x470cm.

Yükseklik

450cm.