t-401

Kullan?c? Say?s?

6-8 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

650x700cm.

Oturum Alan?

450x450cm.

Yükseklik

320cm.