t-402

Kullan?c? Say?s?

7-9 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

870x700cm.

Oturum Alan?

570x450cm.

Yükseklik

400cm.