t-403

Kullan?c? Say?s?

9-11 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1150x700cm.

Oturum Alan?

850x450cm.

Yükseklik

400cm.