t-405

Kullan?c? Say?s?

17-19 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1100x1150cm.

Oturum Alan?

850x800cm.

Yükseklik

400cm.