t-406

Kullan?c? Say?s?

19-21 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1150x1950cm.

Oturum Alan?

850x1600cm.

Yükseklik

400cm.