t-407

Kullan?c? Say?s?

21-23 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1150x1070cm.

Oturum Alan?

800x820cm.

Yükseklik

430cm.