t-408

Kullan?c? Say?s?

15-17 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1210x1040cm.

Oturum Alan?

910x740cm.

Yükseklik

360cm.