t-409

Kullan?c? Say?s?

13-15 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1225x870cm.

Oturum Alan?

925x570cm.

Yükseklik

360cm.