ekonomik-t100

Kullan?c? Say?s? :
6-8 Ki?i
Kullan?c? Ya??   :
3-15 Ya?
Güvenlik Alan?  :
385×375 cm.
Oturum Alan?   :
625×625 cm.
Yükseklik        : 
240cm.