t-102

Kullan?c? Say?s? :

6-8 Ki?i

Kullan?c? Ya??   :

3-15 Ya?

Güvenlik Alan? :

650x700cm.

Oturum Alan?  :

450x450cm.

Yükseklik       :

300cm.