t-104

Kullan?c? Say?s?

8-10 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

700x950cm.

Oturum Alan?

450x700cm.

Yükseklik

300cm.