t-105

Kullan?c? Say?s?

8-10 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

920x890cm.

Oturum Alan?

620x590cm.

Yükseklik

360cm.