t-106

Kullan?c? Say?s?

10-12 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

930x970cm.

Oturum Alan?

630x670cm.

Yükseklik

360cm.