t-107

Kullan?c? Say?s? :

12-14 Ki?i

Kullan?c? Ya??   :

3-15 Ya?

Güvenlik Alan? :

930x1140cm.

Oturum Alan?  :

630x840cm.

Yükseklik       :

360cm.