t-108

Kullan?c? Say?s?

12-14 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

990x600cm.

Oturum Alan?

690x400cm.

Yükseklik

340cm.