t-109

Kullan?c? Say?s?

14-16 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1200x710cm.

Oturum Alan?

850x510cm.

Yükseklik

450cm.