t-110

Kullan?c? Say?s?

17-19 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1310x1150cm.

Oturum Alan?

960x950cm.

Yükseklik

240cm.