t-203

Kullan?c? Say?s?

10-12 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

630x630cm.

Oturum Alan?

630x630cm.

Yükseklik

350cm.