t-204

Kullan?c? Say?s?

10-12 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1030x930cm.

Oturum Alan?

670x630cm.

Yükseklik

350cm.