t-205

Kullan?c? Say?s?

16-18 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

960x1360cm.

Oturum Alan?

660x1060cm.

Yükseklik

350cm.