t-206

Kullan?c? Say?s?

12-14 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

770x1160cm.

Oturum Alan?

470x860cm.

Yükseklik

240cm.