t-207

Kullan?c? Say?s?

21-23 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1150x1460cm.

Oturum Alan?

800x1260cm.

Yükseklik

350cm.