t-208

Kullan?c? Say?s?

23-25 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1410x1430cm.

Oturum Alan?

1060x1080cm.

Yükseklik

350cm.