t-209

Kullan?c? Say?s?

27-29 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1750x1370cm.

Oturum Alan?

1350x1070cm.

Yükseklik

350cm.