t-210

Kullan?c? Say?s?

24-26 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1340x1650cm.

Oturum Alan?

1040x1250cm.

Yükseklik

350cm.