t-301

Kullan?c? Say?s?

12-14 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

830x980cm.

Oturum Alan?

580x680cm.

Yükseklik

450cm.