t-302

Kullan?c? Say?s?

14-16 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1070x1100cm.

Oturum Alan?

770x800cm.

Yükseklik

450cm.