t-304

Kullan?c? Say?s?

16-18 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1250x870cm.

Oturum Alan?

950x570cm.

Yükseklik

450cm.