t-306

Kullan?c? Say?s?

15-17 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1170x1150cm.

Oturum Alan?

870x850cm.

Yükseklik

450cm.