t-307

Kullan?c? Say?s?

9-11 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

610x810cm.

Oturum Alan?

360x560cm.

Yükseklik

350cm.