t-308

Kullan?c? Say?s?

8-10 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

930x580cm.

Oturum Alan?

630x330cm.

Yükseklik

380cm.