t-309

Kullan?c? Say?s?

15-17 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

750x1090cm.

Oturum Alan?

500x740cm.

Yükseklik

380cm.