t-310

Kullan?c? Say?s?

16-18 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1080x1550cm.

Oturum Alan?

1080x1550cm.

Yükseklik

380cm.