t-311

Kullan?c? Say?s?

19-21 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1170x750cm.

Oturum Alan?

820x500cm.

Yükseklik

550cm.