t-312

Kullan?c? Say?s?

17-19 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

1200x950cm.

Oturum Alan?

850x650cm.

Yükseklik

500cm.