t-317

Kullan?c? Say?s?

6-8 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

580x710cm.

Oturum Alan?

330x460cm.

Yükseklik

430cm.