t-317

Kullan?c? Say?s?

8-10 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

450x1010cm.

Oturum Alan?

250x660cm.

Yükseklik

480cm.