t-318

Kullan?c? Say?s?

12-14 Ki?i

Kullan?c? Ya??

3-15 Ya?

Güvenlik Alan?

870x830cm.

Oturum Alan?

620x530cm.

Yükseklik

430cm.