fiber-panyali-tek-direkli-basketbol-potasi

TT-1201 Fiber Panyal? Tek Direkli Basketbol Potas?

BASKETBOL POTASI BORU AYAKLI MODEL BT-1201 

  • Tek direkli metal ta??y?c? ayak 4” (114mm) borudan imal edilmi?tir.
  • Sabit Tip Çemberli
  • Çemberlerde Flo? Beyaz renkte A? kullan?lm??t?r.
  • Panya arkas?nda metal çerçeve ve bu çerçeve panyay? ve çemberi tutup ayak aksama ba?lanma kolayl??? sa?layacak ve sporcu çembere as?lmalar?nda çembere gelen bas?nc? arka metal aksama al?p çemberin ve panyan?n k?r?lmas?n? önleyecektir.
  • Bütün metal aksamlar Elektrostatik Beyaz Renkte F?r?n Boya ile boyanm??t?r.
  • Potalar?n Zemine Ba?lant?s? için 50 cm’lik Ankraj ayr?ca verilecek, cialis Önce Ankraj betonlan?p beton donduktan sonra pota ankraja tak?larak kullan?l?r hale gelecektir.