voleybol-diregi-metal-model
Voleybol Dire?i Metal Model TSE 3201
 VOLEYBOL D?KMES? YÜKSEKL?K AYARLI, sovaldi KR?KOLU  MODEL

* Voleybol dikmesi metal 76mm çap?nda, 3mm kal?nl?kta borudan imal  olacakt?r.

* Direk üzerinde ayr?ca hareket eden k?zak (Bilezik) sistemi (89mm

 

Çap?nda Borudan ?mal, Lamal?) olacak ve bu sayede File yüksekli?i kolayl?kla ayarlanabilecektir.

* Voleybol dikmesi 290 cm uzunlu?unda olacakt?r.

* K?zak üzerinde File ba?lant?s? için özel makara,kancalar bulunacakt?r.

* K?zak üzerinde ayr?ca File Gerdirmesini sa?lamak için 850 LBS-350 Kg Kapasiteli ?thal A? Gergi krikosu olacak bu kriko kollu olup kolayca Fileyi gerdirme imkan? sa?layacak ve kolu sökülür tak?l?r olacakt?r.

* Voleybol Dikmesi Beyaz Renkte Elektrostatik F?r?n Boyal? olacakt?r. Kriko Siyah Renk olacakt?r.

* Zemin için 3” (79mm) Çap?nda 30 cm ankraj da ayr?ca verilecektir.

* Üretici firman?n TSE Belgesi Olmas? Zorunludur.