tenis-diregi8Tenis Dire?i TSE 3301

TSE 3301 Tenis Dire?i Metal Model

76x3mm Çap?nda Çelik Borudan ?maldir.

File Gerginli?ini Ayarlamak ?çin Mekanizmal?

ve Zemin Ankrajl?d?r. Sistem Ye?il Renkte

Elektrostatik F?r?n Boya ?le Boyan?r.

Zemin Ankrajlar? 30cm Boyunda ve 89x4mm Borudan

?mal Edilmektedir.