tenis-diregi2TEN?S D?RE??  ?THAL KR?KOLU MODEL TEKN?K ?ARTNAMES?
TSE 3302 Tenis Dire?i Aüminyum Model

  • 100x120mm Ebatlar?nda Özel Kanall? Alüminyumdan ?mal Olacakt?r, cheap
  • Uluslar aras? Normlarda,
  • Direk Üzerinde ?thal A? Gergi Krikosu olacakt?r,
  • Direk Kafalar?nda A??n Çelik Halat?n?n Geçece?i Özel Makara Dili Olacakt?r.
  • Direkler Komple Elektrostatik Ye?il Renk F?r?n Boyal? Olacakt?r.
  • Zemin ankrajlar? 3” (89 mm) çap?nda 30 cm boyunda olacakt?r.